• U huurt per dagdeel. Een dagdeel is van 8.30-12.00 / 13.30-17.00 / of van 19.00-24.00 uur!
 • Het is de huurder van de grote zaal niet toegestaan om de kleine zaal te gebruiken.
 • Het is de huurder van de kleine zaal niet toegestaan de grote zaal te betreden, evenmin als de daarbij behorende keuken, bergruimte en het toneel.
 • De huurder dient met de omwonenden rekening te houden. Live muziek wordt toegestaan, mits het geluid het getal van 50 tot max 80 decibel niet overschrijdt. De ramen en deuren moeten gesloten zijn. Versterkers worden niet toegestaan. Voor feestavonden geldt dat om uiterlijk 24.00 uur de muziek gestopt moet worden. Tevens dient men na afloop van de avond rustig naar huis te gaan.
 • Bij incidentele verhuur is vooruit de huur te betalen mogelijk. De vaste huurders ontvangen periodiek een rekening.
 • I.v.m de brandveiligheid dient gebruiker/huurder het volgende in acht te nemen:
  • Het aantal personen in de grote zaal mag niet meer bedragen dan 75;
  • Het aantal personen in de kleine zaal mag niet meer bedragen dan 20;
  • Voor de uitgangen en nooduitgang mogen geen obstakels worden neergezet;
  • Speeltoestellen (springkussens, glijbaan, schommel, etc.) is niet toegestaan;
  • Decors, rekwisieten en dergelijke mogen niet ontvlambaar zijn;
  • Versieringen moeten worden vrijgehouden van spots en andere warm wordende apparatuur. Tussen het vloeroppervlak en de aangebrachte versiering moet een vrije ruimte van minimaal 2.50 meter overblijven. Aangebrachte versieringen mogen het zicht van de vluchtwegenaanduidingen niet wegnemen;
  • Roken is niet toegestaan in het gebouw;
  • Het gebruik van brandende fakkels en het afsteken van vuurwerk is verboden;
  • In het gebouw zijn blusmiddelen aanwezig (zie tekeningen in het gebouw).
 • Na het gebruik moet het Rijperhuis netjes en onbeschadigd worden achtergelaten. De tafels en stoelen weer op zijn plaats en de vloer goed aanvegen.
 • Daar men het Rijperhuis met keuken, servies en alle apparatuur voordelig huurt, vertrouwen wij erop dat alles netjes schoongemaakt, afgewassen en opgeborgen wordt achtergelaten.
 • Indien aan bovengenoemde voorwaarden niet wordt voldaan dan behoudt het bestuur zich het recht voor de extra kosten of schade te verhalen op de huurder/gebruiker.
 • De aangebrachte versiering dient te worden verwijderd.
 • U veegt de vloeren aan (dweilen is niet nodig).
 • U maakt de toiletten en wasbakken schoon.
 • U maakt de koffieketel schoon (na eventueel gebruik).
 • U doet alle vuilnis buiten in de container.
 • U maakt de koelkasten leeg (na eventueel gebruik).
 • U sluit alle ramen en doet de gordijnen open.
 • U zet de verwarming terug naar 15 graden.
 • U zet na gebruik de ventilatieknop op 0.
 • U doet alle lichten uit en sluit goed af.